Melegség és megismerés

A Labrisz Egyesület és a Szimpozion Egyesület 2000-ben indult iskolai programja.  

Céljai:

  • A fiatalok és tanáraik, nevelőik melegséggel kapcsolatos ismereteinek bővítése, tévhiteik eloszlatása.
  • A melegség mint identitás megjelenítése személyes élettörténeteken keresztül; érzékenyítés a meleg emberek problémái iránt.
  • A melegség mint társadalmi jelenség megmutatása, az ezzel kapcsolatos problémák számbavétele.
  • Pozitív attitűdök kialakulásának segítése; a megbélyegzés, kirekesztés elleni közös felelősségvállalás szükségességének tudatosítása.